PL EN

Steel, acid-resistant and plastic tanks.

Steel
Acid-resistant
Plastic
Drinking water tanks
ID Description Capacity Dimensions Wall thickness Photo
S1-P100 100m³ Length: 17,4m
Diameter: 2,7m
Bottoms: m
Cylinder: 4mm
Bottoms: 4mm
ID: S1-P100
Capacity: 100m³


Length: 17,4m
Diameter: 2,7m
Bottoms wyoblenie: m

Cylinder: 4mm
Bottoms: 4mm

Description:
dwupłaszczowy, posiada dokumentacje UDT

x
S2-P100 100m³ Length: 16m
Diameter: 2,8m
Bottoms: 0,3m
Cylinder: 8,6mm
Bottoms: 8,6mm
ID: S2-P100
Capacity: 100m³


Length: 16m
Diameter: 2,8m
Bottoms wyoblenie: 0,3m

Cylinder: 8,6mm
Bottoms: 8,6mm

Description:
dwupłaszczowy, podziemny

x
S3-P100 100m³ Length: 16m
Diameter: 2,8m
Bottoms: 0,2m
Cylinder: 7mm
Bottoms: 7mm
ID: S3-P100
Capacity: 100m³


Length: 16m
Diameter: 2,8m
Bottoms wyoblenie: 0,2m

Cylinder: 7mm
Bottoms: 7mm

Description:
Zbiornik V=100 m3 jednopłaszczowy na podstawach. Wewnętrznie wypiaskowany i wyposażony w wężownice grzejną składającą się z 12 rur DN 44,5 przebiegających przez całość zbiornika. Zewnętrznie wypiaskowany, zaizolowany pianka poliuretanową na grubość 10 cm i pomalowany na biało. Króćce wg rysunku. Zbiornik przeznaczony do magazynowania parafiny, oleju.

x
S4-P100 100m³ Length: 16m
Diameter: 2,8m
Bottoms: 0,2m
Cylinder: 6mm
Bottoms: 9mm
ID: S4-P100
Capacity: 100m³


Length: 16m
Diameter: 2,8m
Bottoms wyoblenie: 0,2m

Cylinder: 6mm
Bottoms: 9mm

Description:
Zbiornik V=100 m3 na wodę przeciwpożarową. Stalowy, podziemny. Wyposażony w rurę zalewową DN 100. Dwie rury ssawne, każda zakończona zaworem zwrotnym i koszem ssawnym oraz przyłączem do motopompy. Kominek oddechowy. Zewnętrznie wypiaskowany i zabezpieczony bitumicznie. Wewnętrznie wypiaskowany oraz z nową powłoką z żywicy epoksydowej na wodę p. poż . Do zbiornika dołączamy dokumentacje DTR oraz zatwierdzenie Strażaka.

x
S5-P100 100m³ Length: 15,8m
Diameter: 2,8m
Bottoms: 0,3m
Cylinder: 6mm
Bottoms: 8mm
ID: S5-P100
Capacity: 100m³


Length: 15,8m
Diameter: 2,8m
Bottoms wyoblenie: 0,3m

Cylinder: 6mm
Bottoms: 8mm

Description:
Zbiornik V=100 m3 jednopłaszczowy na podstawach. Zewnętrznie wypiaskowany i pomalowany na biało. Wewnętrznie wypiaskowany i wyłożony powłoką z żywicy epoksydowej. Zbiornik przeznaczony do magazynowania : oleju rzepakowego, wody, rsm itp. Wyposażony w dwa włazy, króciec spustowy i zalewowy, odpowietrznik.

x
S6-P60 60m³ Length: 9,1m
Diameter: 2,6m
Bottoms: 0,25m
Cylinder: 7,3mm
Bottoms: 10mm
ID: S6-P60
Capacity: 60m³


Length: 9,1m
Diameter: 2,6m
Bottoms wyoblenie: 0,25m

Cylinder: 7,3mm
Bottoms: 10mm

Description:
cysternowe, wężownica

x
S7-P60 60m³ Length: 9,4m
Diameter: 2,8m
Bottoms: 0,4m
Cylinder: 10,5mm
Bottoms: 10,5mm
ID: S7-P60
Capacity: 60m³


Length: 9,4m
Diameter: 2,8m
Bottoms wyoblenie: 0,4m

Cylinder: 10,5mm
Bottoms: 10,5mm

Description:
jednopłaszczowy, z wężownicami grzejnymi

x
S8-P50 50m³ Length: 4,8m
Diameter: 3,3m
Bottoms: 0,7m
Cylinder: 13,5mm
Bottoms: 15,5mm
ID: S8-P50
Capacity: 50m³


Length: 4,8m
Diameter: 3,3m
Bottoms wyoblenie: 0,7m

Cylinder: 13,5mm
Bottoms: 15,5mm

Description:
EMALIA PRZEMYSŁOWA Obróbka powierzchniowa przy pomocy emalii jest dzięki swym parametrom i właściwościom przeznaczona przede wszystkim dla urządzeń przemysłu chemicznego, farmaceutycznego i spożywczego. Odporność chemiczna: ochrona urządzenia przed działaniem korozyjnych i agresywnych środowisk chemicznych dla przerabianych produktów obojętna, zapewnia ich wysoką czystość i właściwości sensoryczne powłoka z emalii jest odporna na działanie wszystkich organicznych i nieorganicznych kwasów i ich soli z wyjątkiem kwasu fluorowodorowego we wszystkich koncentracjach i kwasu ortofosforowego o koncentracji ponad 85% przy zastosowaniu w środowisku alkalicznym zależy odporność od temperatury, polecamy zastosowanie przy pH 12 do temperatury 80°C i przy pH 14 do temperatury 60°C emalia zachowuje sobie odporność i przy działaniu silnie utleniającym albo redukującym u emalii nie powstaje korozja pod napięciem, korozja krystaliczna ani korozja drganiem jest nieszkodliwa pod względem zdrowotnym i odporna przeciwko zwykłym środkom do czyszczenia i środkom sanitacyjnym, gładka i błyszcząca powierzchnia łatwo się oczyszcza Właściwości mechaniczne: wysoka wytrzymałość mechaniczna przy połączeniu ze stalą wysoka odporność na ścieranie w porównaniu z materiałami metalowymi i powłokami stosowanymi dla urządzeń chemicznych czułe na uderzenie ze względu na charakter szklany moduł sprężystości 80 000 MPa wytrzymałość na rozciąganie 70 MPa wytrzymałość na ściskanie 800 MPa twardość 5 - 7 Mohs Właściwości cieplne: wysoka przewodność cieplna stali kompensuje niską przewodność szkła stal emaliowana odznacza się lepszą przewodnością cieplną niż tworzywo sztuczne albo stal gumowana Przemysł chemiczny i farmaceutyczny zbiorniki emaliowane - przechowywanie chemikaliów ciekłych przy magazynowaniu albo podczas procesu produkcyjnego Przemysł spożywczy zbiorniki do magazynowania wina, piwa, octów zbiorniki do sfermentowania napojów zbiorniki do rozlewania zbiorniki do soków Tanki emaliowane Tanki: zewnętrzna średnica 3000 mm objętość 50 m3 maksymalne ciśnienie od 0-7 bar robocza temperatura od 0-140 st.C Zastosowanie w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym dla przechowania chemikaliów przy procesie produkcyjnym, ewentualnie dla ich magazynowania.

x
S9-P50 50m³ Length: 7,45m
Diameter: 2,8m
Bottoms: 3,5m
Cylinder: 7mm
Bottoms: 9mm
ID: S9-P50
Capacity: 50m³


Length: 7,45m
Diameter: 2,8m
Bottoms wyoblenie: 3,5m

Cylinder: 7mm
Bottoms: 9mm

Description:
Zbiornik V=50 m3 na wodę pitną. Wewnętrznie wypiaskowany i wyłożony powłoką z żywicy epoksydowej o nazwie HEMPADUR 85671 posiadającą Atest Higieniczny HK/W/0649/01/2009 Z DNIA 25.08.2009 R. Zewnętrznie wypiaskowany i zabezpieczony farbą bitumiczną COPRENAL 242.

x
S10-P50 50m³ Length: 6,4m
Diameter: 3m
Bottoms: 0,35m
Cylinder: 7,8mm
Bottoms: 10mm
ID: S10-P50
Capacity: 50m³


Length: 6,4m
Diameter: 3m
Bottoms wyoblenie: 0,35m

Cylinder: 7,8mm
Bottoms: 10mm

Description:
Zbiornik V=50 m3 na wodę pitną. Wewnętrznie wypiaskowany i wyłożony powłoką z żywicy epoksydowej o nazwie HEMPADUR 85671 posiadającą Atest Higieniczny HK/W/0649/01/2009 Z DNIA 25.08.2009 R. Zewnętrznie wypiaskowany i zabezpieczony farbą bitumiczną COPRENAL 242.

x
S11-P50 50m³ Length: 4,9m
Diameter: 3,2m
Bottoms: 0,75m
Cylinder: 13,7mm
Bottoms: 16mm
ID: S11-P50
Capacity: 50m³


Length: 4,9m
Diameter: 3,2m
Bottoms wyoblenie: 0,75m

Cylinder: 13,7mm
Bottoms: 16mm

Description:
Zbiornik na podstawach do RSM V=50 m3. Zewnętrznie wypiaskowany i pomalowany farbą poliuretanową RAL 5002. Wewnętrznie wypiaskowany i wyłożony powłoką z żywicy epoksydowej STEOPOX 248. Wyposażony w drabinkę, podest, właz rewizyjny, króciec spustowy i odpowietrznik.

x
S12-P50 50m³ Length: 8m
Diameter: 2,8m
Bottoms: 0,2m
Cylinder: 6mm
Bottoms: 9,2mm
ID: S12-P50
Capacity: 50m³


Length: 8m
Diameter: 2,8m
Bottoms wyoblenie: 0,2m

Cylinder: 6mm
Bottoms: 9,2mm

Description:


x
S13-P50 50m³ Length: 7,45m
Diameter: 2,8m
Bottoms: 3,5m
Cylinder: 7mm
Bottoms: 9mm
ID: S13-P50
Capacity: 50m³


Length: 7,45m
Diameter: 2,8m
Bottoms wyoblenie: 3,5m

Cylinder: 7mm
Bottoms: 9mm

Description:
Zbiornik V=50 m3 stalowy podziemnny. Zbiornik V=50 m3 na wodę przeciwpożarową. Stalowy, podziemny. Wyposażony w rurę zalewową DN 100 Rurę ssawna zakończoną zaworem zwrotnym i koszem ssawnym oraz przyłączem do motopompy. Kominek oddechowy. Zewnętrznie wypiaskowany i zabezpieczony bitumicznie. Wewnętrznie wypiaskowany oraz z nową powłoką z żywicy epoksydowej. Do zbiornika dołączamy dokumentacje DTR oraz poświadczenie Strażaka.

x
S14-P40 40m³ Length: 7,6m
Diameter: 2,5m
Bottoms: 0,35m
Cylinder: 7,2mm
Bottoms: 9mm
ID: S14-P40
Capacity: 40m³


Length: 7,6m
Diameter: 2,5m
Bottoms wyoblenie: 0,35m

Cylinder: 7,2mm
Bottoms: 9mm

Description:
Zbiornik na podstawach do RSM V=40 m3. Zewnętrznie wypiaskowany i pomalowany farbą poliuretanową RAL 5002. Wewnętrznie wypiaskowany i wyłożony powłoką z żywicy epoksydowej STEOPOX 248. Wyposażony: właz rewizyjny, króciec spustowy, zalewowy i odpowietrznik. Dodatkowo możemy zamontować: drabinkę i podest technologiczny.

x
S15-P35 35m³ Length: 6m
Diameter: 3m
Bottoms: 1m
Cylinder: mm
Bottoms: 2,8mm
ID: S15-P35
Capacity: 35m³


Length: 6m
Diameter: 3m
Bottoms wyoblenie: 1m

Cylinder: mm
Bottoms: 2,8mm

Description:
silos zbożowy

x
S16-P35 35m³ Length: 6m
Diameter: 2,5m
Bottoms: m
Cylinder: 5mm
Bottoms: 9mm
ID: S16-P35
Capacity: 35m³


Length: 6m
Diameter: 2,5m
Bottoms wyoblenie: m

Cylinder: 5mm
Bottoms: 9mm

Description:


x
S17-P30 30m³ Length: 5,7m
Diameter: 2,5m
Bottoms: 0,3m
Cylinder: 7,2mm
Bottoms: 9mm
ID: S17-P30
Capacity: 30m³


Length: 5,7m
Diameter: 2,5m
Bottoms wyoblenie: 0,3m

Cylinder: 7,2mm
Bottoms: 9mm

Description:
Zbiornik na podstawach do RSM V=30 m3. Zewnętrznie wypiaskowany i pomalowany farbą poliuretanową RAL 5002. Wewnętrznie wypiaskowany i wyłożony powłoką z żywicy epoksydowej STEOPOX 248. Wyposażony: właz rewizyjny, króciec spustowy, zalewowy i odpowietrznik. Dodatkowo możemy zamontować: drabinkę i podest techologiczny

x
S18-P30 30m³ Length: 7,8m
Diameter: 2,2m
Bottoms: 0,2m
Cylinder: 6mm
Bottoms: 7mm
ID: S18-P30
Capacity: 30m³


Length: 7,8m
Diameter: 2,2m
Bottoms wyoblenie: 0,2m

Cylinder: 6mm
Bottoms: 7mm

Description:
Zbiotrni V=30 m3 jednopłaszczowy na paliwo. Wewnętrznie wykładany powłoką z żywicy epoksydowej.

x
S19-P25 25m³ Length: 5,35m
Diameter: 2,45m
Bottoms: 0,3m
Cylinder: 4,9mm
Bottoms: 7,9mm
ID: S19-P25
Capacity: 25m³


Length: 5,35m
Diameter: 2,45m
Bottoms wyoblenie: 0,3m

Cylinder: 4,9mm
Bottoms: 7,9mm

Description:
wykładany epoksydem

x
S20-P24 24m³ Length: 7m
Diameter: 2,4m
Bottoms: 0,35m
Cylinder: 8mm
Bottoms: 8mm
ID: S20-P24
Capacity: 24m³


Length: 7m
Diameter: 2,4m
Bottoms wyoblenie: 0,35m

Cylinder: 8mm
Bottoms: 8mm

Description:


x
S21-P18 18m³ Length: 4,3m
Diameter: 2,55m
Bottoms: m
Cylinder: 6mm
Bottoms: 5,3mm
ID: S21-P18
Capacity: 18m³


Length: 4,3m
Diameter: 2,55m
Bottoms wyoblenie: m

Cylinder: 6mm
Bottoms: 5,3mm

Description:
kadź pozioma

x
S22-P15 15m³ Length: 3,5m
Diameter: 2,2m
Bottoms: 0,1m
Cylinder: 6,1mm
Bottoms: 8mm
ID: S22-P15
Capacity: 15m³


Length: 3,5m
Diameter: 2,2m
Bottoms wyoblenie: 0,1m

Cylinder: 6,1mm
Bottoms: 8mm

Description:
pionowy

x
S23-P15 15m³ Length: 4,1m
Diameter: 2,2m
Bottoms: m
Cylinder: mm
Bottoms: mm
ID: S23-P15
Capacity: 15m³


Length: 4,1m
Diameter: 2,2m
Bottoms wyoblenie: m

Cylinder: mm
Bottoms: mm

Description:
zbiornik na szambo V=15m3

x
S24-P15 15m³ Length: 3,6m
Diameter: 2,2m
Bottoms: 0,3m
Cylinder: 7mm
Bottoms: 9mm
ID: S24-P15
Capacity: 15m³


Length: 3,6m
Diameter: 2,2m
Bottoms wyoblenie: 0,3m

Cylinder: 7mm
Bottoms: 9mm

Description:
Zbiornik V=15 m3 podciśnieniowy. Wewnętrznie i zewnętrznie z powłoką z żywicy epoksydowej

x
S25-P15 15m³ Length: 3,6m
Diameter: 2,2m
Bottoms: 0,25m
Cylinder: 7mm
Bottoms: 9,2mm
ID: S25-P15
Capacity: 15m³


Length: 3,6m
Diameter: 2,2m
Bottoms wyoblenie: 0,25m

Cylinder: 7mm
Bottoms: 9,2mm

Description:
Zbiornik V=15 m3 paliwowy jednopłaszczowy. Zbiornik posadowiony na dwóch podstawach. Wyposażony w rurę zalewową DN 80. Rurę ssawną DN 50 zakończoną zaworem zwrotnym i koszem ssawnym. Zawór oddechowy wraz z przerywaczem ognia. Dodatkowo możemy wyposażyć zbiornik w dystrubutor

x
S26-P14 14m³ Length: 4m
Diameter: 2m
Bottoms: 0,35m
Cylinder: 12,7mm
Bottoms: 15,7mm
ID: S26-P14
Capacity: 14m³


Length: 4m
Diameter: 2m
Bottoms wyoblenie: 0,35m

Cylinder: 12,7mm
Bottoms: 15,7mm

Description:
ciśnieniowy >10bar, posiada dokumentacje UDT

x
S27-P11 11m³ Length: 3m
Diameter: 2,4m
Bottoms: 0,5m
Cylinder: 10,4mm
Bottoms: 14,8mm
ID: S27-P11
Capacity: 11m³


Length: 3m
Diameter: 2,4m
Bottoms wyoblenie: 0,5m

Cylinder: 10,4mm
Bottoms: 14,8mm

Description:
hydroforowy,wykładany gumą >6bar

x
S28-P6 6m³ Length: 2,9m
Diameter: 1,6m
Bottoms: 0,27m
Cylinder: 8mm
Bottoms: 9mm
ID: S28-P6
Capacity: 6m³


Length: 2,9m
Diameter: 1,6m
Bottoms wyoblenie: 0,27m

Cylinder: 8mm
Bottoms: 9mm

Description:
Zbiornik stalowy

x
S29-P5 5m³ Length: 1,45m
Diameter: 1,8m
Bottoms: 0,55m
Cylinder: 7,5mm
Bottoms: 12mm
ID: S29-P5
Capacity: 5m³


Length: 1,45m
Diameter: 1,8m
Bottoms wyoblenie: 0,55m

Cylinder: 7,5mm
Bottoms: 12mm

Description:
pionowy, hydroforowe-grubościenne , na wodę , szamba itp. ciśnienie 6 bar

x
S30-P5 5m³ Length: 1m
Diameter: 2,25m
Bottoms: 0,25m
Cylinder: 6,2mm
Bottoms: 8mm
ID: S30-P5
Capacity: 5m³


Length: 1m
Diameter: 2,25m
Bottoms wyoblenie: 0,25m

Cylinder: 6,2mm
Bottoms: 8mm

Description:


x
K30-P50 50m³ Length: 8,5m
Diameter: 2,85m
Bottoms: -m
Cylinder: -mm
Bottoms: -mm
ID: K30-P50
Capacity: 50m³


Length: 8,5m
Diameter: 2,85m
Bottoms wyoblenie: -m

Cylinder: -mm
Bottoms: -mm

Description:
zbiornik ze stali kwasoodpornej o poj 50m3. gatunek stali 304.

x
K1-P60 60m³ Length: 6,7m
Diameter: 3,5m
Bottoms: 0,5m
Cylinder: 3mm
Bottoms: 3mm
ID: K1-P60
Capacity: 60m³


Length: 6,7m
Diameter: 3,5m
Bottoms wyoblenie: 0,5m

Cylinder: 3mm
Bottoms: 3mm

Description:
pionowy, górna dennica stożkowa, dolna odwrócony stożek, właz w ściance bocznej

x
K2-P20 20m³ Length: 3,5m
Diameter: 2,85m
Bottoms: 0,15m
Cylinder: 3,2mm
Bottoms: 3,2mm
ID: K2-P20
Capacity: 20m³


Length: 3,5m
Diameter: 2,85m
Bottoms wyoblenie: 0,15m

Cylinder: 3,2mm
Bottoms: 3,2mm

Description:
wewnętrzny k.o, zewnętrzna warstwa w czarnym płaszczu

x
K3-P17 17m³ Length: 4,5m
Diameter: 2,25m
Bottoms: 0,2m
Cylinder: 2,2mm
Bottoms: 2,2mm
ID: K3-P17
Capacity: 17m³


Length: 4,5m
Diameter: 2,25m
Bottoms wyoblenie: 0,2m

Cylinder: 2,2mm
Bottoms: 2,2mm

Description:
pionowy, posiada spust DN 50 i właz w dennicy górnej, jedna dennica płaska

x
K4-P16 16m³ Length: 3,6m
Diameter: 2,7m
Bottoms: 0,15m
Cylinder: 2,8mm
Bottoms: 2,8mm
ID: K4-P16
Capacity: 16m³


Length: 3,6m
Diameter: 2,7m
Bottoms wyoblenie: 0,15m

Cylinder: 2,8mm
Bottoms: 2,8mm

Description:
2x k.o, izolacja, poziomy, właz w dennicy bocznej

x
K5-P15 15m³ Length: 3,6m
Diameter: 2m
Bottoms: 0m
Cylinder: 2,1mm
Bottoms: 2,4mm
ID: K5-P15
Capacity: 15m³


Length: 3,6m
Diameter: 2m
Bottoms wyoblenie: 0m

Cylinder: 2,1mm
Bottoms: 2,4mm

Description:
2x k.o, izolowany, 2 komory, 2 włazy

x
K6-P15 15m³ Length: 3,4m
Diameter: 2m
Bottoms: 0,25m
Cylinder: 2,9mm
Bottoms: 2,9mm
ID: K6-P15
Capacity: 15m³


Length: 3,4m
Diameter: 2m
Bottoms wyoblenie: 0,25m

Cylinder: 2,9mm
Bottoms: 2,9mm

Description:
pionowy , jednościenny , posiada właz boczny i górny , spust w dennicy dolnej lekkostożkowej

x
K7-P10 10m³ Length: 2,8m
Diameter: 2,4m
Bottoms: 0,1m
Cylinder: 1,9mm
Bottoms: 3,1mm
ID: K7-P10
Capacity: 10m³


Length: 2,8m
Diameter: 2,4m
Bottoms wyoblenie: 0,1m

Cylinder: 1,9mm
Bottoms: 3,1mm

Description:
mieszadło, przekładnia, płaszcz grzejny, właz w dennicy górnej, jedna dennica płaska

x
K8-P10 10m³ Length: 2,6m
Diameter: 2,35m
Bottoms: 0,2m
Cylinder: 2,2mm
Bottoms: 3,1mm
ID: K8-P10
Capacity: 10m³


Length: 2,6m
Diameter: 2,35m
Bottoms wyoblenie: 0,2m

Cylinder: 2,2mm
Bottoms: 3,1mm

Description:
płaszcz grzejny, mieszadło, właz w dennicy górnej

x
K9-P10 10m³ Length: 2,5m
Diameter: 2,65m
Bottoms: 0m
Cylinder: 2,2mm
Bottoms: 3,1mm
ID: K9-P10
Capacity: 10m³


Length: 2,5m
Diameter: 2,65m
Bottoms wyoblenie: 0m

Cylinder: 2,2mm
Bottoms: 3,1mm

Description:
płaszcz grzejny, mieszadło pionowe, właz w dennicy górnej

x
K10-P10 10m³ Length: 2,75m
Diameter: 2,4m
Bottoms: 0,15m
Cylinder: 2mm
Bottoms: 3,1mm
ID: K10-P10
Capacity: 10m³


Length: 2,75m
Diameter: 2,4m
Bottoms wyoblenie: 0,15m

Cylinder: 2mm
Bottoms: 3,1mm

Description:
płaszcz grzejny, mieszadło, pionowy, właz w dennicy górne

x
K11-P10 10m³ Length: 5,35m
Diameter: 2m
Bottoms: 0,1m
Cylinder: 2mm
Bottoms: 2,2mm
ID: K11-P10
Capacity: 10m³


Length: 5,35m
Diameter: 2m
Bottoms wyoblenie: 0,1m

Cylinder: 2mm
Bottoms: 2,2mm

Description:
cysternowe, 2 ścianki, izolacja, 4- komory

x
K12-P10 10m³ Length: 2,5m
Diameter: 2,2m
Bottoms: 0,25m
Cylinder: 3mm
Bottoms: mm
ID: K12-P10
Capacity: 10m³


Length: 2,5m
Diameter: 2,2m
Bottoms wyoblenie: 0,25m

Cylinder: 3mm
Bottoms: mm

Description:
pionowy, płaszcz zewnętrzny czarny, izolacja

x
K13-P10 10m³ Length: 2,8m
Diameter: 2,4m
Bottoms: 0,2m
Cylinder: 1,8mm
Bottoms: 1,8mm
ID: K13-P10
Capacity: 10m³


Length: 2,8m
Diameter: 2,4m
Bottoms wyoblenie: 0,2m

Cylinder: 1,8mm
Bottoms: 1,8mm

Description:
mieszadło ramowe, izolowane

x
K14-P8 8m³ Length: 2,55m
Diameter: 2,4m
Bottoms: 0m
Cylinder: mm
Bottoms: mm
ID: K14-P8
Capacity: 8m³


Length: 2,55m
Diameter: 2,4m
Bottoms wyoblenie: 0m

Cylinder: mm
Bottoms: mm

Description:


x
K15-P6.3 6,3m³ Length: 2,5m
Diameter: 1,9m
Bottoms: m
Cylinder: 2,1mm
Bottoms: 2,5mm
ID: K15-P6.3
Capacity: 6,3m³


Length: 2,5m
Diameter: 1,9m
Bottoms wyoblenie: m

Cylinder: 2,1mm
Bottoms: 2,5mm

Description:
izolowany, wewnętrzny k.o , zewnętrzny czarny płaszcz, właz boczny, na 4 stopach

x
K16-P6.3 6,3m³ Length: 2,5m
Diameter: 1,9m
Bottoms: 0,25m
Cylinder: 3,1mm
Bottoms: 3,1mm
ID: K16-P6.3
Capacity: 6,3m³


Length: 2,5m
Diameter: 1,9m
Bottoms wyoblenie: 0,25m

Cylinder: 3,1mm
Bottoms: 3,1mm

Description:
izolowany, wewnętrzny k.o , zewnętrzny czarny płaszcz, właz boczny, na 4 stopach

x
K17-P6.3 6,3m³ Length: 2,25m
Diameter: 1,9m
Bottoms: m
Cylinder: 2,2mm
Bottoms: 2,2mm
ID: K17-P6.3
Capacity: 6,3m³


Length: 2,25m
Diameter: 1,9m
Bottoms wyoblenie: m

Cylinder: 2,2mm
Bottoms: 2,2mm

Description:
posiada świadectwo legalizacji, izolowany z podwójną ścianką kwasoodporną

x
K18-P5 5m³ Length: 1,6m
Diameter: 2,45m
Bottoms: m
Cylinder: mm
Bottoms: mm
ID: K18-P5
Capacity: 5m³


Length: 1,6m
Diameter: 2,45m
Bottoms wyoblenie: m

Cylinder: mm
Bottoms: mm

Description:


x
K19-P3 3m³ Length: 3,4m
Diameter: 1,35m
Bottoms: m
Cylinder: mm
Bottoms: mm
ID: K19-P3
Capacity: 3m³


Length: 3,4m
Diameter: 1,35m
Bottoms wyoblenie: m

Cylinder: mm
Bottoms: mm

Description:
wewnętrzny k.o, zewnętrzny płaszcz czarny, głębokość 0,8m

x
K20-P2 2m³ Length: 2,5m
Diameter: 1m
Bottoms: m
Cylinder: 2,2mm
Bottoms: 5,2mm
ID: K20-P2
Capacity: 2m³


Length: 2,5m
Diameter: 1m
Bottoms wyoblenie: m

Cylinder: 2,2mm
Bottoms: 5,2mm

Description:
mieszadło ślimakowe, pionowy

x
K21-P2 2m³ Length: 1m
Diameter: m
Bottoms: m
Cylinder: 2,5mm
Bottoms: 3,1mm
ID: K21-P2
Capacity: 2m³


Length: 1m
Diameter: m
Bottoms wyoblenie: m

Cylinder: 2,5mm
Bottoms: 3,1mm

Description:
dwa mieszadła wolno i szybkoobrotowe cała powierzchnia zbiornika jest grzana

x
K22-P0.5 0,5m³ Length: 0,85m
Diameter: 1m
Bottoms: m
Cylinder: mm
Bottoms: mm
ID: K22-P0.5
Capacity: 0,5m³


Length: 0,85m
Diameter: 1m
Bottoms wyoblenie: m

Cylinder: mm
Bottoms: mm

Description:


x
K23-P0.5 0,5m³ Length: 0,7m
Diameter: 0,9m
Bottoms: 0,35m
Cylinder: mm
Bottoms: mm
ID: K23-P0.5
Capacity: 0,5m³


Length: 0,7m
Diameter: 0,9m
Bottoms wyoblenie: 0,35m

Cylinder: mm
Bottoms: mm

Description:


x
K24-P0.45 0,45m³ Length: 0,55m
Diameter: 1m
Bottoms: m
Cylinder: mm
Bottoms: mm
ID: K24-P0.45
Capacity: 0,45m³


Length: 0,55m
Diameter: 1m
Bottoms wyoblenie: m

Cylinder: mm
Bottoms: mm

Description:
mieszadło

x
K25-P0.45 0,45m³ Length: 1,3m
Diameter: 1m
Bottoms: m
Cylinder: mm
Bottoms: mm
ID: K25-P0.45
Capacity: 0,45m³


Length: 1,3m
Diameter: 1m
Bottoms wyoblenie: m

Cylinder: mm
Bottoms: mm

Description:


x
K26-P0 0m³ Length: m
Diameter: m
Bottoms: m
Cylinder: mm
Bottoms: mm
ID: K26-P0
Capacity: 0m³


Length: m
Diameter: m
Bottoms wyoblenie: m

Cylinder: mm
Bottoms: mm

Description:
głębokość 0,8

x
K27-P0 0m³ Length: m
Diameter: m
Bottoms: m
Cylinder: mm
Bottoms: mm
ID: K27-P0
Capacity: 0m³


Length: m
Diameter: m
Bottoms wyoblenie: m

Cylinder: mm
Bottoms: mm

Description:
wanna dwukomorowa, dł. - 1,9, szer. - 0,7, głębokość 0,5

x
K28-P0 0m³ Length: m
Diameter: m
Bottoms: m
Cylinder: mm
Bottoms: mm
ID: K28-P0
Capacity: 0m³


Length: m
Diameter: m
Bottoms wyoblenie: m

Cylinder: mm
Bottoms: mm

Description:
wanna dwukomorowa, dł. - 1,5 , szer. - 0,7 , głębokość 0,4

x
K29-P0 0m³ Length: m
Diameter: m
Bottoms: m
Cylinder: mm
Bottoms: mm
ID: K29-P0
Capacity: 0m³


Length: m
Diameter: m
Bottoms wyoblenie: m

Cylinder: mm
Bottoms: mm

Description:
stół kwasowy dł. - 1,7 , szer. - 0,8

x
T1-P50 50m³ Length: 8m
Diameter: 2,85m
Bottoms: 0,6m
Cylinder: mm
Bottoms: mm
ID: T1-P50
Capacity: 50m³


Length: 8m
Diameter: 2,85m
Bottoms wyoblenie: 0,6m

Cylinder: mm
Bottoms: mm

Description:


x
T2-P30 30m³ Length: 4,6m
Diameter: 3,2m
Bottoms: m
Cylinder: mm
Bottoms: mm
ID: T2-P30
Capacity: 30m³


Length: 4,6m
Diameter: 3,2m
Bottoms wyoblenie: m

Cylinder: mm
Bottoms: mm

Description:


x
T3-P25 25m³ Length: 4,4m
Diameter: 2,75m
Bottoms: 0,5m
Cylinder: mm
Bottoms: mm
ID: T3-P25
Capacity: 25m³


Length: 4,4m
Diameter: 2,75m
Bottoms wyoblenie: 0,5m

Cylinder: mm
Bottoms: mm

Description:


x
T4-P1.5 1,5m³ Length: 1,5m
Diameter: 1,3m
Bottoms: m
Cylinder: mm
Bottoms: mm
ID: T4-P1.5
Capacity: 1,5m³


Length: 1,5m
Diameter: 1,3m
Bottoms wyoblenie: m

Cylinder: mm
Bottoms: mm

Description:


x