Contact details:

Marek Kościuszko 
tel.: +48 508 914 182 
e-mail: [email protected]   

Company details:

AGROTEX Sp. z o. o. 
Dworcowa 44 
86-011 Wtelno 
NIP: 891-000-37-49 
REGON: 910136761  

Bank account:

Bank Zachodni WBK S.A. 
3 Oddział w Bydgoszczy 
52109018960000000508000922