Zbiornik 15000l ze stali nierdzewnej

15 m³

Ilość sztuk: 1

Śr. 2,40m
Wys. 5,15m
Używany w przemyśle chemicznym