Zbiornik kwasoodporny izolowany 10m3

10 m³

13500 PLN

Zbiornik posiada izolację.

Srednica 2,40m

Wysokość 3,60m

Nogi moga zostać skrócone do 3,20m wysokości.