Zbiornik kwasoodporny

60 m³

65000 zł 59000 zł

Zbiornik kwasoodporny 60.000L
Typ leżący
Długość: 9,30 m
Średnica: 3 m 
Jednopłaszczowy
Naziemny
Typ stali: 304/ 316
Dolna dennica jest wklęsła; wyposażony w mieszadło szybkoobrotowe; górna dennica jest lekko stożkowa.