Certyfikaty

Użyte przez nas materiały do renowacji używanych zbiorników posiadają atesty (w tym także atesty Państwowego Zakładu Higieny) i certyfikaty potwierdzające ich bezpieczeństwo i zgodność z normami. 

W naszych zbiornikach montowane jest oprzyrządowanie firmy TASTA Armatura Sp. z o. o., która spełnia wymagania  Urzędu Dozoru Technicznego oraz posiada certyfikat ISO 9001:2008. 


Machineseeker – Certyfikat zaufany sprzedawca