Blog

Atesty i deklaracje przy zakupie zbiornika ppoż

Zbiorniki przeciwpożarowe są nieodzownym elementem systemów ochrony przeciwpożarowej, zapewniającym niezbędne zasoby wody do skutecznego gaszenia pożarów. Aby zapewnić ich niezawodność, bezpieczeństwo oraz zgodność z przepisami, konieczne jest uzyskanie atestu szczelności oraz deklaracji zgodności.

Szukasz szczelnego zbiornika ppoż podziemnego lub naziemnego o dużej pojemności? Posiadamy używane zbiorniki przeciwpożarowe z atestem - zapewniamy transport do klienta oraz fachowe doradztwo. Zobacz, jakie zbiorniki mamy w ofercie i skontaktuj się z nami.

sterta dokumentów leży na stole
Posiadanie atestu szczelności i deklaracji zgodności jest często niezbędnym wymogiem prawnym do funckjonowania zbiornika ppoż w firmie.

Atest szczelności zbiorników przeciwpożarowych

Atest szczelności jest kluczowym dokumentem, który potwierdza, że zbiornik przeciwpożarowy jest wolny od wycieków i spełnia wszystkie wymogi dotyczące szczelności. Proces uzyskania atestu Proces uzyskania atestu szczelności obejmuje następujące kroki:

  • Przygotowanie zbiornika: Staranne oczyszczenie i przygotowanie wnętrza zbiornika, zamknięcie wszystkich rurociągów i zaworów.
  • Testy ciśnieniowe i hydrostatyczne: Wprowadzenie wody lub powietrza pod wysokim ciśnieniem do zbiornika ppoż w celu sprawdzenia jego szczelności i wytrzymałości na obciążenia.
  • Inspekcja po testach: Dokładna kontrola wszystkich elementów zbiornika pod kątem nieszczelności.

Pozytywny wynik testów oraz szczegółowa inspekcja prowadzona przez specjalistów są niezbędne do wydania atestu szczelności dla zbiornika ppoż przez akredytowane jednostki certyfikujące, takie jak Instytut Techniki Budowlanej (ITB) w Polsce.

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności jest dokumentem, który potwierdza, że zbiornik przeciwpożarowy spełnia wszystkie wymagania określone w normach oraz przepisach prawnych dotyczących tego typu urządzeń. Proces uzyskania deklaracji zgodności obejmuje pełną dokumentację techniczną, certyfikację materiałów i komponentów oraz przeprowadzenie niezbędnych testów i inspekcji. Projektowanie i produkcja zbiornika muszą być zgodne z obowiązującymi normami, takimi jak normy PN-EN dla konstrukcji stalowych, oraz dyrektywy UE dotyczące urządzeń ciśnieniowych. W trakcie procesu uzyskiwania deklaracji zgodności producent musi przedstawić szczegółowe dokumenty potwierdzające jakość i zgodność użytych materiałów oraz wykonanej pracy. Po pozytywnym przejściu wszystkich testów, inspekcji oraz sprawdzeniu dokumentacji, producent zbiornika lub jego przedstawiciel wydaje deklarację zgodności, która stanowi formalne potwierdzenie zgodności zbiornika z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi.

Strażak leje wodą z węża pożarowego
Zbiorniki ppoż służą do magazynowania wody, która jest wykorzystywana do gaszenia pożarów

Dlaczego atesty są ważne w przypadku zbiorników ppoż?

Bezpieczeństwo zbiorników przeciwpożarowych jest kwestią priorytetową ze względu na ich kluczową rolę w ochronie życia i mienia. Skuteczność działania systemów przeciwpożarowych zależy w dużym stopniu od stanu technicznego zbiorników oraz ich gotowości do działania w kryzysowych sytuacjach. Posiadanie atestu szczelności i deklaracji zgodności daje pewność, że zbiornik ppoż jest gotowy na wszelkie wyzwania związane z pożarami, eliminując ryzyko nieszczelności, które mogłyby uniemożliwić skuteczne działanie systemu. Atest szczelności i deklaracja zgodności są nieodzownymi dokumentami potwierdzającymi wysoką jakość, bezpieczeństwo oraz zgodność z przepisami zbiorników przeciwpożarowych. Proces ich uzyskania wymaga współpracy producentów z akredytowanymi jednostkami certyfikującymi oraz ścisłego przestrzegania norm technicznych i regulacji prawnych. Dzięki tym dokumentom kupujący wie, że zbiorniki mogą skutecznie spełniać swoją rolę w ochronie życia i mienia przed skutkami pożarów, zapewniając niezbędne zasoby wody w krytycznych sytuacjach.